تجربه‌ی دکتر رفتن برای اولین بار

4cdf2e841105b7d86f2da13b83796ec4

دکتر بردن و آوردن بچه‌ی کوچک مصیبت است. به‌خصوص در روزهای اول پس از تولد که آدم خودش جان ندارد، غمگین است و بچه هم کوچک و ضعیف و لاغرو.

وقتی از بیمارستان ترخیص شدیم، گفتند زردی مسیحا چندان بالا نیست، اما خوب است که چند روز بعد دوباره برای کنترل ببریمش دکتر. از روز ترخیص تا سر رسیدن موعد دکتر، جانم در آمد از فکر و خیال و غصه و اضطراب. از فکر این‌که چه‌جوری ببریمش دکتر و چی تنش کنیم و دکتر چی می‌گوید و ما چی می‌گوییم.

مامانم گفت دل ندارد باهامان بیاید و اگر بیاید، زود خودش را می‌بازد. ما هم تصمیم گرفتیم آدم دلدارتری را با خودمان ببریم. قرار شد مامان علی باهامان بیاید. سه‌شنبه بچه را زدیم زیر بغل‌مان و بردیم اورژانس بیمارستان تهران‌کلینیک. دکتر اطفالی که موقع تولد مسئول مسیحا شده بود، مطبش توی همان بیمارستان تهران‌کلینیک است. اما آن روز رفته بود سفر. ایام تعطیلات عید فطر بود و دکتر از قبل هماهنگ کرده بود که در اورژانس از بچه آزمایش خون بگیرند. صبح اول وقت، بچه را بردیم مرکز بهداشت که ازش تست‌های غربالگری را بگیرند. گفتند در چند روز اول بعد از تولد بچه‌ها معمولا وزن کم می‌کنند و طبیعی است. حتی تا پانزده درصد وزن‌شان هم اگر کم کنند، مشکلی ندارد و آدم نباید نگران شود.

توی مرکز بهداشت از کف پای بچه خون گرفتند. من را از اتاق فرستادند بیرون به هوای نخود سیاه. بردند توی اتاقی دیگر و کارشناس تغذیه برایم از فواید و مزایای شیر مادر گفت. دختر جوان تندتند باهام حرف می‌زد، اما صدای جیغ‌های بچه و فریادش توی مرکز پر شده بود. غربالگری چیز اجباری خوبی است و کلا کمی خیال آدم را تخت می‌کند. باید در پنج روز اول پس از تولد انجام شود. در این تست چند تا چیز را می‌سنجند: کم‌کاری تیروئید، فنیل‌کتونوری، گالاکتوزمی، پرکاری غده‌ی فوق کلیوی، بیماری شربت افرا و فاویسم.

از مرکز بهداشت زدیم بیرون و رفتیم اورژانس بیمارستان و از بچه آزمایش خون گرفتیم. دوباره جیغ و گریه و داد و بیداد. با هر گریه‌ی بچه احساس می‌کردم همه توی بیمارستان دارند با غصه نگاهم می‌کنند. از تصور سر تکان دادن‌شان کلافه می‌شدم و می‌ریختم به هم.

آن روز هم به‌مان گفتند درجه‌ی زردی بچه چندان بالا نیست. شده 10، اما خوب است که یکی دو روز بعد دوباره تست بدهیم. خسته و عرق‌ریزان رسیدیم خانه. اما قصه سر دراز داشت.

پاسخ دهید